Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HSF vg1)

Menneskekroppen

Det er viktig å tilegne seg kunnskaper om menneskekroppen når du skal jobbe innen helse - og oppvekstsektoren. Det forventes at du som fagarbeider har god kompetanse om både kroppens oppbygging og funksjonen til de ulike organsystemene.

Cella

Alle levende organismer består av ei eller flere celler. De fleste celler inneholder arvestoff (DNA) som forteller hva de skal gjøre. Alle celler har begrenset levetid. Gjennom celledeling dannes nye celler slik at arvestoffet føres videre til neste generasjon celler.

Læringsressurser

Cella

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter