Hopp til innhold

Oppgave

Lag en interaktiv historie

Planlegg og produser en interaktiv historie med minst fire ulike utviklinger. Ta utgangspunkt i aktantmodellen.

Tegnede ruter med en interaktiv historie der bruker får ulike valg og bestemmer videre utvikling i fortellingen. Illustrasjon.

Utsnitt av en interaktiv historie. Du starter med et utgangspunkt og får så valg som fører deg videre til den handlingen du ønsker.

Oppgave: Lag en interaktiv historie

Ta utgangspunkt i aktantmodellen og velg en karakter som har et mål. Karakteren har både hjelpere og hindringer på veien mot dette målet.

La historien utvikle seg på minst fire ulike måter med minst to ulike valg.

Velg et av disse utgangspunktene:

  1. Trekantdrama (vennskap/kjærlighet)
  2. En elev er i klasserommet og ønsker å kommer seg til kantina for å kjøpe mat

Fase 1: Planlegg handlingen

Planlegg handlingen. Hvem er hovedkarakteren (subjekt), og hva ønsker vedkommende (objekt)? Hvordan kan du vise at denne personen ønsker dette?


Skriv manus og sett opp struktur på et ark, i et designprogram eller i Twine. Det må være minst to valg med to alternativer hver. Ønsker du at det skal være én og samme slutt eller to ulike slutter? Merk rutene etter nivå og nummer, og gi dem en tittel. Ikke lag en for komplisert fortelling med mange valg, hold det enkelt.

Tre måter å strukturere interaktive fortellinger på. Illustrasjon.

Interaktive fortellinger kan utvikle seg på flere vis. Her ser du tre ulike strukturer. Den første har ruterfasong med to alternativer for hvert valg som fører deg videre til samme steg videre. Den andre har pyramideform med symmetrisk økende valg og alternativer, og den siste har en friere struktur.

Fase 2: Innhent materiale

Bestem deg for hva slags materiale du skal produsere. Du kan skrive tekst, ta bilder, lage lydsnutter eller lage videoklipp. Hent inn materialet og bruk dine kunnskaper om den aktuelle medietypen.

Fase 3: Rediger materialet

Se over materialet og rediger det. Lagre materialet med riktig filnavn som starter med tall og bokstav ut fra den strukturen du satte opp i fase 1. Legg enkeltdelene i en ryddig mappe. Det er kjempeviktig med ryddig og god filstruktur.

Fase 4: Programmer materialet

Sett sammen materialet i et programmeringsverktøy du er kjent med. Pass på at navigeringen fungerer. Test ut de ulike scenarioene. Fungerer materialet, eller må du gjøre noen justeringer?

Refleksjonsoppgave etter produksjon

  1. Hva har du lært om å lage en interaktiv historie av denne oppgaven?
  2. Hva ville du ha gjort annerledes om du skulle gjort den på nytt?
  3. Skriv tre tips til noen som skal lage en interaktiv historie.Sist faglig oppdatert 16.02.2020
Skrevet av Stina Åshildsdatter Grolid

Læringsressurser

Historiefortelling

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell