Hopp til innhold

Fagstoff

Film: Virkemidler i reklamefilm

Å treffe følelser er sentralt når reklame planlegges og produseres. Virkemidlene kan være å bruke humor eller alvor, eller lage en trist fortelling. Samtidig må målgruppen oppleve nytteverdien av produktet det blir reklamert for.
CC BY-NC-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 11.01.2021

Læringsressurser

Historiefortelling