Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sammenlign Dagsrevyen og TV 2-nyhetene

Se en sending av Dagsrevyen og TV 2-nyhetene, og sammenlign nyhetsprofil, fortelleteknikk og bruk av visuelle virkemidler.
Sportsanker Karen-Marie Ellefsen lener seg mot bordet i Dagsrevy-studioet. På andre siden står nyhetsankrene Nina Owing og Knut Olsen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1: nyhetsprofil

Se Dagsrevyens sending klokka 19:00 og TV 2s nyhetssending klokka 21:00 på TV samme dag. Disse sendingene finner du også på kanalenes nettplattformer:

 1. Lag en skisse over innslagene i de to sendingene og hvilken rekkefølge innslagene kommer i.
 2. Hvilke seksjoner er innholdet i Dagsrevyen delt inn i?
 3. Hvilke seksjoner er innholdet i TV 2-nyhetene delt inn i?
 4. Hva er hovedoppslaget i Dagsrevyen denne dagen?
 5. Hva er hovedoppslaget i TV 2-nyhetene?
 6. Hvilke nyhetskriterier ligger til grunn for at disse to oppslagene er valgt?
 7. Hvilke andre nyheter har fått stor plass i sendingene?
 8. Sammenlign nyhetsprofilen. Hva er likt? Hva er forskjellig?

Oppgave 2: fortelleteknikk og visuelle virkemidler

 1. Studer vignettene til de to programmene. Hvordan er de utformet? Hva signaliserer de?
 2. Beskriv nyhetsstudioet som scene: bruk av farger, figurer, animerte bevegelser, rekvisitter og programledernes framtoning (klesdrakt, mimikk). Hva er likt? Hva er forskjellig?

 3. Velg nyhetsmeldinger som er felles for begge nyhetssendingene. Er det brukt levende bilder i forbindelse med disse nyhetsmeldingene? Har kanalene brukt forskjellige bilder? Hvorfor? Hvorfor ikke?
 4. Hvordan er samspillet mellom teksten som blir lest opp i nyhetsstudioet, og det vi ser på bildene?
 5. Sammenlign måten nyhetsankrene binder innslagene sammen på. Hva er likt? Hva er forskjellig?
 6. Sammenlign måten nyhetsankrene og sportsankrene opptrer på. Hva er likt? Hva er forskjellig?
CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 22.12.2017

Læringsressurser

Historiefortelling