Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Jobb med filmen VIEW

Se filmen VIEW, og bruk den som inspirasjon for din egen digitale fortelling om masseturisme og bærekraft.
Et svært cruiseskip dukker opp bak et hvitmalt trehus. Foto.

Før du ser filmen

Studer stillbildet fra kortfilmen VIEW sammen med en medelev.

 1. Hva tror dere denne filmen handler om?

 2. Hvorfor er dette temaet aktuelt akkurat nå?

Se filmen

Se kortfilmen VIEW på bibliotektjenesten Filmbib.

For å se filmer på Filmbib må du skaffe deg Bibliotekkortet på sidene til Nasjonalbiblioteket.

Fortelleteknikk i VIEW

En filmskaper bruker levende bilder og lyd til å fortelle en historie.

Kom med eksempler på og reflekter over hvordan disse fortelletekniske virkemidlene blir brukt i filmfortellingen VIEW:

 • bildeutsnitt

 • bildevinkler

 • kamerabevegelser

 • reallyd (kontentum)

 • musikk

 • kontraster

Masseturisme og bærekraft

Flere rapporter dokumenterer at den pågående cruisetrafikken i verden slipper ut forurensende NOx-gass, ultrafine partikler og svovel. Mange land er berørt av den miljøforurensingen cruisetrafikken forårsaker.

I 2023 ble det laget en offentlig utredning om turisme og bærekraft i Norge som også tar for seg cruisetrafikk:

Regjeringen: NOU 2023: 10 Leve og oppleve. Reisemål for en bærekraftig fremtid

Jobb sammen i grupper, og fordel arbeidet innad i gruppa. Svar på disse spørsmålene ved hjelp av informasjon dere finner i utredningen:

 1. Hvordan har utviklingen i cruisetrafikken i Norge endret seg i perioden 2012 til 2022?

 2. I 2020 og 2021 var cruisetrafikken sterkt redusert på grunn av koronaepidemien, noe som førte til mindre forurensing. Hvor stor var denne reduksjonen sammenliknet med tilsvarende utslipp fra biler?

 3. Hvilke tiltak planlegger regjeringen å iverksette for å redusere utslipp fra cruisetrafikk?

 4. Hvilke andre utfordringer kan masseturisme føre med seg?

Lag en digital fortelling

Jobb sammen i grupper og lag en kortfattet digital fortelling.

Fortellingen skal handle om turisme og bærekraftig utvikling der dere bor.

Fortellingen skal kun bestå av stillbilder og reallyd og skal kunne presenteres i løpet av fem minutter.

Bruk et enkelt videoredigeringsverktøy eller et presentasjonsverktøy i sammenstillingen.

Vis fortellingen for resten av klassen, og be om tilbakemelding på form og innhold.

Relatert innhold

Kortfilmen VIEW setter søkelyset på masseturisme ved hjelp av bilder og reallyd.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 20.10.2023

Læringsressurser

Historiefortelling