Hopp til innhold

Fagstoff

Multimedialitet og responsivitet

Digitale medier har egenskaper som gjør det mulig å publisere både lyd, stillbilder, levende bilder og 3D. Responsivitet er en spesifikk egenskap som fører til at et nettsted automatisk tilpasser seg visning på PC, nettbrett og mobil.
Tekst og bilder på NDLAs YouTubekanal. Skjermdump.
Åpne bilde i et nytt vindu

Multimedialitet

Når ulike medietyper som skrift, stillbilder og levende bilder skal settes sammen, er det nødvendig å ta forholdsregler. Hva skal være funksjonen til de ulike medietypene? På YouTube er det for eksempel videoavspilling som er hovedfunksjonen. Trykker du på en lenke, spilles videoen av i størstedelen av skjermen, uansett om det er på mobiltelefon eller på datamaskin. Videoen er gitt all prioritet.

Vinduer for visning av video og lyd må ha avspillings-, pause- og stoppikoner. Det er også vanlig å gi brukerne mulighet til å skrolle fram og tilbake i et lyd- eller videospor, med mindre det dreier seg om reklame.

Multimedialitet handler om å ta i bruk de ulike egenskapene ved tekst, lyd, levende bilder og 3D og sette medietypene i sammenhenger som gir brukeren gode navigasjonsopplevelser. Det er viktig at bilder, tekst og video blir plassert på en slik måte i forhold til hverandre at det understøtter poenget med bevegelsene og aktivitetene til brukeren.

Her er noe eksempler på hva du må ta stilling til når du skal lage et slikt medieuttrykk:

  • Du må ta hensyn til samspillet mellom statiske elementer (skrift og bilder som står stille) og dynamiske elementer (lyd og levende bilder som er i flyt).
  • Du må bestemme om dynamiske elementer skal starte av seg selv eller settes i gang av bruker.
  • Du må bestemme om titler skal være overskrifter eller underordnet bilder og/eller video.
  • Du må bestemme om det som står skrevet, er viktigere eller mindre viktig enn det som formidles ved hjelp av bilde eller video.

De som jobber med utviklingen av dataspill, har gått foran med å skyve grenser for hva det er mulig å gjøre i digitale medier, og lagt sporet for hva som er konvensjoner for navigasjon og multimediedesign.

Responsivitet

Det siste sentrale begrepet vi skal introdusere i denne omgangen, er responsivitet. Det er kanskje mer en teknologisk løsning enn et virkemiddel for kommunikasjon i digitale medier. Men det kan være nyttig å vite at responsivitet dreier seg om at et nettsted fungerer like godt på en dataskjerm som på et nettbrett eller en mobiltelefon.

I et responsivt design er bilder, tekster og navigasjonsmeny tilrettelagt på en slik måte at de automatisk endrer størrelse, avhengig av størrelsen på flaten de vises på. Du kan teste ut om et nettsted er responsivt ved å forminske fanen på en nettleser til størrelsen på en mobil, for eksempel Dagbladet.no. Hvis innholdet på nettstedet har tilpasset seg størrelsen og det ser ut som om det er en mobilskjerm, da er nettstedet responsivt. Det blir ofte tatt hensyn til reponsiviteten til et nettsted i planleggingen av navigasjonen.

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 25.04.2018

Læringsressurser

Historiefortelling