Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Gjenkjenn utsnitt, kameravinkler og linjer

Undersøk hvilke komposisjonsprinsipper som er brukt i bildene, og reflekter over hva de har å si for budskapet.

For hvert bilde:

Reflekter over hvordan utsnitt, kameravinkler og linjer bidrar i formidlingen av budskapet.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal og Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 05.06.2020

Læringsressurser

Historiefortelling