Hopp til innhold

Øvelse

Gjenkjenn utsnitt, kameravinkler og linjer

Undersøk hvilke komposisjonsprinsipper som er brukt i bildene, og reflekter over hva de har å si for budskapet.

For hvert bilde:

Reflekter over hvordan utsnitt, kameravinkler og linjer bidrar i formidlingen av budskapet.

Sist faglig oppdatert 05.06.2020
Skrevet av Ragna Marie Tørdal og Albertine Aaberge

Læringsressurser

Historiefortelling

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell