Hopp til innhold

Fagstoff

Videoblogging og fortelleteknikk

Det er stor variasjon i hvordan videobloggere bygger opp videoene sine, og i hvordan de uttrykker seg. Her forteller vloggerne Beatriz Neves, Victor Sotberg, Kim Køste og Truls Valsgård hvordan de bruker seg selv for å nå ut til målgruppa si.

Videobloggen er en kombinasjon av flere medieuttrykk. Levende bilder, lys og lyd er noen av medieuttrykkene vloggeren benytter seg av. Fortelleteknikk dreier seg om hvordan videobloggeren setter sammen disse forskjellige uttrykkene i videoen sin.

Å ha en fortelleteknikk handler om å bruke virkemidler systematisk. Det handler om detaljene, for eksempel om hvordan vloggeren bruker språket, stemmen sin, kamerautsnitt og kameravinkler, lyssetting, klipping, ulike lydkilder og tekst for å utforme uttrykket sitt. Dette vil påvirke hvordan mottakeren oppfatter budskapet.

Fortelleteknikk og virkemidler i videoblogg kan være en blanding av bevisste og ubevisste valg tatt av vloggeren under produksjonen. Den bevisste produsenten av videoblogger vet at god bruk av disse verktøyene vil kunne holde på interessen og skape engasjement hos mottakeren.

Jeg-formen som fortellergrep

Et vanlig fortellergrep på nett er bruken av jeg-formen. Den kommer også til uttrykk i videobloggen.

Videobloggeren henvender seg gjerne direkte til mottakerne ved å snakke rett inn i kameraet. Kameraets bildeutsnitt er gjerne halvnært, for å forsterke følelsen av en personlig, nær relasjon mellom den som sender, og den som mottar videoen. Vloggeren snakker til deg og meg og inviterer gjerne mottakeren til å delta i samtalen ved å be mottakeren kommentere og like det som legges ut.

Repeterer uttrykk

Et annet grep som mange vloggere benytter seg av, er gjenkjennelse og forutsigbarhet. Det skaper lojale følgere som blir fortrolige med vloggerens uttrykksmåter og bruk av virkemidler. Vloggeren kan også bruke en repeterende, gjenkjennelig måte å introdusere seg selv på. Dessuten sørger gjerne vloggeren for å publisere jevnlig for å holde på fanbasen.

Holder det "ekte"

Vloggere er avhengige av å skape et autentisk uttrykk og gi mottakerne en følelse av at de tilbyr ekte vare. Noen vloggere vil derfor bruke et amatøraktig uttrykk som et virkemiddel for å framstå autentisk. Dette kan bety at de i liten grad redigerer videoen, eller at de med vilje ikke har optimal lyssetting eller bilde- og lydkvalitet.

Dersom det blir for "glatt", stilles det spørsmål ved autentisiteten. En vlogger kan derfor gjerne vise at han eller hun tar ting på sparket og ikke stiller med et ferdig skrevet manus.

Sjanger i utvikling

Det er få faste konvensjoner for hvordan en videoblogg skal være. Tilgang til nettpublisering gjør det derfor mulig å prøve ut, leke seg og eksperimentere med nye former. Overfloden av uttrykk og forskjellige typer innhold som skapes i videoblogger, gjør at videoene tiltrekker seg et bredt publikum.

To bloggere ser på bilder på et digitalt kamera. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal og Martin Aune Walther.
Sist faglig oppdatert 29.04.2021

Læringsressurser

Historiefortelling