Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering i emnet historiefortelling

Hva kan du om form og innhold i ulike typer mediefortellinger og om ulike fortellerposisjoner?
Oppslått bok som ligger på ei brygge ved et stille vann. Deler av boka ser ut til å gli over i selve landskapet. Manipulert foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Læringsmål

Når du har jobbet med dette emnet, bør du

  • vite hva en fortelling er, og kunne beskrive fortellerposisjoner, plot og fortellingsstruktur i en fortelling

  • forstå hvordan konflikter mellom ulike aktører er med på å drive fortellingen framover, og kjenne til ulike modeller som beskriver dramaturgien i nyhetsfortellinger og fiksjonsfortellinger

  • kunne reflektere over sammenhenger mellom form og innhold i skriftlige tekster, stillbilder, filmfortellinger, lydfortellinger og sammensatte tekster

  • kunne bruke kunnskap om dramaturgi og ulike virkemidler i egne mediefortellinger

  • kunne drøfte problemstillinger knyttet til subjektivitet og objektivitet i nyhetsfortellinger

Viktige begreper i emnet historiefortelling

Her er en oversikt over noen viktige begreper som du bør kunne:

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 03.11.2022

Læringsressurser

Historiefortelling