Hopp til innhold

Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (HS-BUA vg2)

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

En barne- og ungdomsarbeider skal alltid ha fokus på barn og unges beste og arbeide bevisst for å oppnå dette i hverdagen. For å være en profesjonell barne- og ungdomsarbeider må du vite hvilke krav og forventninger det er til yrket ditt, og hvilket ansvar du har.

Brukermedvirkning og medbestemmelse

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet som gjelder for både foreldre og barn i barnehage, skole/SFO, bolig og klubb. De har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukerne skal få delta, ytre meningene sine og oppleve at de har reell innflytelse.

Læringsressurser

Brukermedvirkning og medbestemmelse