Hopp til innhold

Film og filmklipp

Brukermedvirkning og verdighet

Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste som gir brukeren mulighet til å selv bestemme hvilke praktiske oppgaver som skal utføres, og dermed større råderett over eget liv. For Elisabeth er det å kunne få hjelp til det hun trenger til enhver tid, viktig for hennes opplevelse av verdighet.

LK20LK06

Utfordringer til deg

  1. Hva er oppgavene til en brukerstyrt personlig assistent (BPA)?
  2. Hva er forskjellen mellom å ha tjenester fra hjemmetjenesten eller å ha BPA?
  3. Hvilke egenskaper er nødvendige dersom du skal jobbe som BPA?

Sist oppdatert 23.10.2020
Skrevet av Vigdis Haugan

Læringsressurser

Brukermedvirkning og medbestemmelse