Hopp til innhold

Film og filmklipp

Marco Elsafadi om brukermedvirkning

I videoen fra NRK forteller Marco Elsafadi om hvorfor det er viktig at barn og unge har medvirkning. Se videoen, og reflekter over det han sier, og hvilken betydning medvirkning og medbestemmelse får for din rolle som profesjonell fagarbeider.

LK20LK06

Oppgaver

  1. Hvorfor er medvirkning og medbestemmelse viktig for oss mennesker?

  2. Hvorfor er det viktig å bry seg om mennesker, og hvilken betydning har det med tanke på brukermedvirkning?

  3. Hvorfor er det viktig å ha eierskap til de ulike prosessene vi deltar i?

  4. Hvorfor skal vi ikke styre og kontrollere andre?

  5. Hvordan kan du som profesjonell fagarbeider bidra til at mennesker du møter, opplever at de har medbestemmelse og medvirkning?

  6. Hvordan kan du hjelpe andre til å ta gode valg i eget liv?

Sist oppdatert 27.05.2021
Skrevet av Siv Stai
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Brukermedvirkning og medbestemmelse