Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Medvirkning og demokrati

Medvirkning er viktig for at et demokrati skal fungere. Alle stemmer må bli hørt, og alle skal oppleve at deres stemme er viktig i fellesskapet. Når vi forsøker å ta vare på og forstå barnets perspektiv og opplevelser, gir vi barn muligheter til å medvirke i hverdagen sin.
To voksne har samlet ei gruppe barn rundt et bord. Barna maler og tegner. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Refleksjon

 1. Hva er demokrati?

 2. Hvorfor er demokratisk forståelse viktig i arbeid med barn og unge?

 3. Hvilken sammenheng er det mellom medvirkning, inkludering, tilhørighet og demokrati?

 4. Hvordan kan barns meninger og tanker være med på å påvirke hverdagen i barnehage, SFO og fritidsklubb?

 5. Hvordan kan du bli god på medvirkning?

Situasjonsbeskrivelser

Les situasjonsbeskrivelsene og diskuter spørsmålene med én eller flere medelever.

I barnehagen

Ingrid og Pernille er begge fire år. I dag leker de godt sammen i dukkekroken. Når de andre barna skal ut, spør de om de kan få lov til å være inne og fortsette å leke. Det får de lov til.

Etter en stund ser de at de andre barna som er ute, leker med vann og vannballonger, og de får lyst til å være med. De sier i fra til en voksen at de vil gå ut nå. Den voksne sier: "Nei, dere valgte selv å være inne, så nå må dere ta konsekvensene av valgene deres."

Jentene blir fryktelig skuffet. Tårene triller nedover kinnet til Pernille. Ingrid bøyer hodet og føler skyld fordi det var hun som foreslo at de skulle være inne.

 1. Hva mener du om den voksnes måte å håndtere situasjonen på?

 2. Hvilke holdninger til barn og medvirkning mener du den voksne viser i denne situasjonen?

 3. Hvordan kan det å ombestemme seg være en del av barns medvirkning?

 4. Hvordan ville du handlet i denne situasjonen? Gi eksempler og begrunn svaret ditt.

 5. Hva betyr det at barn skal ha frihet fra ansvar?

 6. Hvordan vil du legge til rette for medvirkning i barnehage når barna er mellom ett og to år, og når barna er mellom tre og fem år? Beskriv hva du vil gjøre i de ulike aldersgruppene. Vær konkret og gi eksempler, og begrunn hvorfor du vil gjøre det på denne måten.

Ei gruppe barn sitter i en ring på gulvet sammen med en voksen. Den voksne viser barna noe. Alle smiler og ler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

SFO

Personalet på SFO har bestemt at de vil arrangere internasjonal uke sammen med barna. De er opptatt av medvirkning i hverdagen og samler barna i ulike grupper og spør om de vil være med å planlegge sammen med dere. Noen barn er veldig aktive, kommer med mange forslag og idéer. De voksne oppdager at det er noen barn som er mindre deltagende. Barna er stille og uttrykker ingen ønsker.

 1. Hva kan du gjøre for at stille og forsiktige barn kan oppleve seg inkludert og får mulighet til å medvirke i ei større gruppe? Forklar hva du vil gjøre, gi eksempler og begrunn hvorfor du vil gjøre det på denne måten.

 2. Hva vil du gjøre for at alle barna på SFO skal få være med å medvirke i hele prosessen fra planlegging til gjennomføring, vurdering og dokumentasjon? Beskriv hva du vil gjøre, og begrunn hvorfor.

En gjeng ungdommer slapper av i en sofa. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fritidsklubben

På fritidsklubben opplever dere at ungdommene ofte sitter og prater sammen i ulike grupper. Det ser ut til at de trives og har det gøy sammen. Dere har fått henvendelser fra flere foreldre om at de ønsker at ungdommene skal være mer fysisk aktive i fritida, og de ønsker at dere organiserer og tilbyr flere fysiske aktiviteter på fritidsklubben.

 1. Hva vil du gjøre for at både ungdommen og foreldrene får oppleve at de har brukermedvirkning i denne situasjonen? Gi eksempler og begrunn hvorfor.

 2. Hvordan vil du legge til rette for medvirkning i arbeid med ungdom? Beskriv hva du vil gjøre, gi konkrete eksempler og begrunn hvorfor du vil gjøre det slik.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 03.09.2021

Læringsressurser

Brukermedvirkning og medbestemmelse