Hopp til innhold

Oppgave

Brukermedvirkning

Hva er brukermedvirkning? Hvordan kan vi legge til rette for brukermedvirkning i barnehage og skole? Under finner du en film om brukermedvirkning. Se filmen og svar deretter på spørsmålene.

LK20LK06

Brukermedvirkning

Oppgaver

  1. Hva er brukermedvirkning?

  2. Hvilke eksempler på brukermedvirkning ser du i denne filmen?

  3. Hva bidrar brukermedvirkning til for barn og unge?

  4. Hva er forskjellen på brukermedvirkning og det å bestemme?

  5. Hva sier lovverket om brukermedvirkning i barnehage og skole/SFO?

  6. Hvordan opplever du brukermedvirkning på skolen din? Gi eksempler på elevmedvirkning.

  7. Hvordan kan brukermedvirkning bidra til å utvikle demokratisk forståelse?

  8. Hvordan kan dere legge til rette for brukermedvirkning i barnehage, skole/SFO, klubb og barnebolig? Forklar og gi eksempler.

  9. Intervju lærerne dine og rektor om hvordan skolen legger til rette for brukermedvirkning.

Sist oppdatert 09.05.2021
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Brukermedvirkning og medbestemmelse