Hopp til innhold

Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (HS-BUA vg2)

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

En barne- og ungdomsarbeider skal alltid ha fokus på barn og unges beste og arbeide bevisst for å oppnå dette i hverdagen. For å være en profesjonell barne- og ungdomsarbeider må du vite hvilke krav og forventninger det er til yrket ditt, og hvilket ansvar du har.

Lover og regler i oppvekstsektoren

Lover sier noe om hvilke rettigheter og plikter vi har, og hva som er rett og galt. Det forventes at du som profesjonell barne- og ungdomsarbeider kjenner til hvilke lover og forskrifter som gjelder for ditt arbeid og har oversikt over innholdet i disse.

Læringsressurser

Lover og regler i oppvekstsektoren