Hopp til innhold

Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (HS-BUA vg2)

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

En barne- og ungdomsarbeider skal alltid ha fokus på barn og unges beste og arbeide bevisst for å oppnå dette i hverdagen. For å være en profesjonell barne- og ungdomsarbeider må du vite hvilke krav og forventninger det er til yrket ditt, og hvilket ansvar du har.

Verdier og yrkesetikk

Verdier handler om hva som er viktig for samfunnet og for menneskene, og de former handlingene våre. Yrkesetikk handler om at du som profesjonell barne- og ungdomsarbeider jobber i tråd med verdiene og de etiske retningslinjene på arbeidsplassen din.

Læringsressurser

Verdier og yrkesetikk