Hopp til innhold

Oppgave

Hvordan gjøre det beste for barn?

Å gjøre det beste for barn er et overordnet prinsipp i alt arbeid med barn. Hva må du som barne- og ungdomsarbeider gjøre for handlingene skal være til barnets beste?

LK20
Smilende voksen og barn leker med ball. Foto.

Oppgaver

 1. Tenk først over selv og diskuter deretter med en medelev hva du å må gjøre for at handlingene dine skal være til barnets beste i disse situasjonene

  • når du planlegger og gjennomfører en aktivitet

  • når du tar imot et barn på morgenen

  • når du deltar i stell eller toalettsituasjoner med et barn

  • under måltidet

  • i garderobesituasjoner, ved av- og påkledning

  • i leken

  • i samtaler med barn

  • når du tar avskjed med et barn på ettermiddagen

 2. Tenk også på hva som kan skje underveis i disse situasjonene, som gjør at du må gjøre endringer måten du møter barnet på.

Sist oppdatert 26.09.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Verdier i praksis