Hopp til innhold

Film og filmklipp

Barnets beste

Barnets beste skal ligge som et overordnet prinsipp for alle handlinger og avgjørelser som berører barnet. Hvordan vet vi hva som er barnets beste? Hvordan gjør vi denne vurderingen? I filmen svarer Kjersti Botnan Larsen fra Barneombudet på disse spørsmålene.

LK20

Utfordringer til deg

  1. Hvordan kan du vurdere hva som er barnets beste?
  2. Hvorfor må barnets beste ligge til grunn i alle handlinger og avgjørelser som berører barnet?
  3. Hva betyr det at barnets beste ikke skal være synsing?
  4. Hva betyr det at barnets beste skal være en del av praksisen i alt arbeid med barn?
Sist oppdatert 02.11.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Verdier i praksis