Hopp til innhold

Oppgave

Hvilke verdier har du?

Å være bevisst på dine egne verdier har betydning for arbeidet du gjør som barne- og ungdomsarbeider. Verdier er noe vi verdsetter, altså det som er viktig for oss. Verdiene dine påvirker både holdningene og handlingene dine.

LK20
Tre venner snakker og ler sammen. Foto.

Oppgaver


 1. Hvilke verdier har du som er viktige for deg? (Hva brenner du for? Hva er viktig for deg?)
 2. Hvordan kommer verdiene dine til uttrykk i ulike situasjoner?
 3. Tenk på en gang da en person gjorde noe for deg som føltes bra.

  • Beskriv bakgrunnen for situasjonen.
  • Hva gjorde personen? Hvordan snakket vedkommende til deg? Hvordan var kroppsspråket?
  • Hvordan følte du deg?
  • Hvorfor ga denne situasjonen deg en god følelse?
  • Hvilke egenskaper har denne personen, som du mener er viktige?
 4. Tenk gjennom flere slike situasjoner, og reflekter rundt svarene du får på spørsmålene.

  1. Hvilke verdier ligger til grunn for svarene dine?
  2. Utforsk om noen av disse verdiene samsvarer med de grunnleggende verdiene man bør ha når man arbeider med barn.
Sist oppdatert 26.09.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Verdier i praksis