Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Agronom – husdyr- og planteproduksjon

Agronomen jobber med husdyr- og planteproduksjon. Tre prosent av arealet i Norge er jordbruksareal. I dette emnet lærer du om de viktigste landbruksproduksjonene i Norge.

Sau

Saueproduksjon har lange tradisjoner i Norge, og i dag utgjør sauekjøtt cirka 8 prosent av den totale kjøttproduksjonen. Saueproduksjon baserer seg hovedsakelig på grovfôr og beite, og norske sauer henter mye av fôret sitt i utmarka. I dette emnet lærer du om fôring, stell og reproduksjon av sau.

Læringsressurser

Sau

Fagstoff