Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Husdyrhold og planteproduksjon

Vi driver med husdyrhold og planteproduksjon i hele landet, men det er bare 3,5 prosent av arealet i Norge som er i bruk som jordbruksareal. I dette emnet lærer du om de ulike produksjonene i norsk jordbruk.

Sau

Saueproduksjon har lange tradisjoner i Norge, og i dag utgjør sauekjøtt cirka 8 prosent av den totale kjøttproduksjonen. Saueproduksjon baserer seg hovedsakelig på grovfôr og beite, og norske sauer henter mye av fôret sitt i utmarka. I dette emnet lærer du om fôring, stell og reproduksjon av sau.

Læringsressurser

Sau