Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Agronom – husdyr- og planteproduksjon

Agronomen jobber med husdyr- og planteproduksjon. Tre prosent av arealet i Norge er jordbruksareal. I dette emnet lærer du om de viktigste landbruksproduksjonene i Norge.

Dyrking av eng og fôrvekster

To tredeler av jordbruksarealet i Norge brukes til å produsere grovfôr. Dette emnet handler om ulike arter vi dyrker i eng og som fôrvekster. Du lærer om ugras, dyrkingsteknikk og hvordan vi tar vare på avlingene så fôret blir godt. Godt fôr er viktig for dyrevelferden og økonomien i husdyrholdet.

Læringsressurser

Dyrking av eng og fôrvekster

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter