Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Dokumentasjon og kvalitet

Dokumentasjon er viktig i yrkeslivet og er med på å kvalitetssikre arbeidet og produktene. På skolen vil du få trening i ulike måter å dokumentere arbeidet på. I dette emnet finner du en del verktøy som kan brukes når du skal planlegge eller dokumentere arbeidsoppgaver.

Læringsressurser

Dokumentasjon og kvalitet