Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Skogbruk

Nesten 40 prosent av landarealet i Norge er dekt av skog. Årlig hogges rundt 10 millioner kubikkmeter tømmer. Moderne skogbruk er mekanisert, og mye arbeid utføres med avanserte maskiner. En skogbruker trenger også gode kunnskaper om det biologiske mangfoldet i skogen.