Hopp til innhold

Fagstoff

Gras- og engbelgvekster

I enga vokser grasarter i rein bestand, eller vi dyrker ei blanding av grasarter eller engbelgvekster for å skaffe dyra våre fôr gjennom vinteren.
Beitepusser i bruk. Foto.

Grasarter eller engbelgvekster

På beiteareal dyrker vi ei blanding av grasarter og engbelgvekster som egner seg for beiting i sommerhalvåret. Vi pusser gjerne beitet mellom avbeitingene for å hindre ugras i å etablere seg og for å fremme busking av graset og fornya vekst.

Vi kan også dyrke grønnfôrvekster for beiting eller høsting. Grønnfôr er ettårige vekster.

Ulike arter

Timotei. Foto.

I eng som høstes til fôr, brukes stort sett norske frøblandinger hvor artene timotei, engsvingel og rødkløver dominerer. Flerårig raigras er også viktig til slik eng. Til beite dominerer artene engrapp og kvitkløver. Raigras blir i hovedsak brukt til grønnfôr eller ettårig eng og beite.

Hvilke arter og hvilke sorter vi dyrker av de ulike artene, varierer med vekstforholda, hvor vi er i landet, og hva slags fôr vi ønsker.

Timotei

Timotei er vår viktigste fôrplante. Timotei er en art. Av denne arten kan vi kjøpe ulike sorter. De enkelte sortene har ulike egenskaper. Det pågår hele tida forskning og utvikling for å finne best mulig sorter. Den mest kjente sorten av timotei heter Grindstad. Det er en hundre år gammel sort.

Huskelappen


Vi dyrker ulike grasarter og engbelgvekster til fôr.

Hvilke arter og hvilke sorter vi dyrker av de ulike artene, varierer etter vekstforholda og etter hva slags fôr vi trenger.

Relatert innhold

På denne fagstoffsida kan du lese om hva grønnfôr er, og hvorfor vi dyrker grønnfôr.

CC BY-SASkrevet av Gjert-Are Valberg og Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 10.01.2019

Læringsressurser

Dyrking av eng og fôrvekster