Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Husdyrhold og planteproduksjon

Vi driver med husdyrhold og planteproduksjon i hele landet, men det er bare 3,5 prosent av arealet i Norge som er i bruk som jordbruksareal. I dette emnet lærer du om de ulike produksjonene i norsk jordbruk.

Våronn

Våronna er starten på en ny vekstsesong. I dette temaet skal vi se på hva våronn er, hva som gjøres under våronna, og hvilket utstyr vi bruker. Du vil lære om jord, planter, maskiner og utstyr og å utføre arbeidsoppgaver til rett tid, for å oppnå best mulig resultat.

Læringsressurser

Våronn