Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Agronom – husdyr- og planteproduksjon

Agronomen jobber med husdyr- og planteproduksjon. Tre prosent av arealet i Norge er jordbruksareal. I dette emnet lærer du om de viktigste landbruksproduksjonene i Norge.

Våronn

Våronna er starten på en ny vekstsesong. I dette temaet skal vi se på hva våronn er, hva som gjøres under våronna, og hvilket utstyr vi bruker. Du vil lære om jord, planter, maskiner og utstyr og å utføre arbeidsoppgaver til rett tid, for å oppnå best mulig resultat.

Læringsressurser

Våronn

Fagstoff