Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Husdyrhold og planteproduksjon

Vi driver med husdyrhold og planteproduksjon i hele landet, men det er bare 3,5 prosent av arealet i Norge som er i bruk som jordbruksareal. I dette emnet lærer du om de ulike produksjonene i norsk jordbruk.

Fjørfe

Fra fjørfeholdet får vi både kjøtt og egg. Dette emnet handler om fjørfe generelt, men mest om hønse- og kyllingproduksjon. Du lærer om fôring og stell, om avl og reproduksjon, og om hvordan produksjonen av egg foregår. Fjørfe er utsatt for sjukdom, så god hygiene er svært viktig i alt fjørfehold.

Læringsressurser

Fjørfe