Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Agronom – husdyr- og planteproduksjon

Agronomen jobber med husdyr- og planteproduksjon. Tre prosent av arealet i Norge er jordbruksareal. I dette emnet lærer du om de viktigste landbruksproduksjonene i Norge.

Fjørfe

Fra fjørfeholdet får vi både kjøtt og egg. Dette emnet handler om fjørfe generelt, men mest om hønse- og kyllingproduksjon. Du lærer om fôring og stell, om avl og reproduksjon, og om hvordan produksjonen av egg foregår. Fjørfe er utsatt for sjukdom, så god hygiene er svært viktig i alt fjørfehold.

Læringsressurser

Fjørfe

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter