Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Husdyrhold og planteproduksjon

Vi driver med husdyrhold og planteproduksjon i hele landet, men det er bare 3,5 prosent av arealet i Norge som er i bruk som jordbruksareal. I dette emnet lærer du om de ulike produksjonene i norsk jordbruk.

Dyrking av potet

I deler av landet er potetdyrking en betydelig del av jordbruksproduksjonen. I dette emnet lærer du om potetens historie i Norge, og om de mange ulike potetsortene. Emnet tar også for seg dyrkingsteknikk: Hvordan vi setter, steller og høster poteten før den kan lagres og selges.

Læringsressurser

Dyrking av potet