Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Agronom – husdyr- og planteproduksjon

Agronomen jobber med husdyr- og planteproduksjon. Tre prosent av arealet i Norge er jordbruksareal. I dette emnet lærer du om de viktigste landbruksproduksjonene i Norge.

Dyrking av potet

I deler av landet er potetdyrking en betydelig del av jordbruksproduksjonen. I dette emnet lærer du om potetens historie i Norge, og om de mange ulike potetsortene. Emnet tar også for seg dyrkingsteknikk: Hvordan vi setter, steller og høster poteten før den kan lagres og selges.

Læringsressurser

Dyrking av potet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter