Hopp til innhold

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Råvarer, tilberedning og produksjon

Å foredle råvarene på en god måte er viktig både for å framheve smaken, øke holdbarheten og jobbe på en bærekraftig god måte. Best mulig tilberedning og produksjon i alle ledd er viktig for god økonomi i bedriften du skal jobbe i.

Fisk

Fisk har alltid vært en viktig matvare i Norge, spesielt langs kysten. Vi har både villfisk og oppdrettsfisk, og Norge er nå et av de landene som eksporterer mest oppdrettsfisk.

Fisk som råstoff

I Norge har vi livnært oss av fisk til alle tider. Fisk bør ifølge myndighetene være en stor del av kostholdet vårt. Fisk er en fantastisk ernæringsmessig råvare og utgangspunkt for en rekke nydelige matretter. For å ta vare på denne råvaren må du behandle, lagre og tilberede den på riktig måte.

Læringsressurser

Fisk som råstoff