Hopp til innhold

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Råvarer, tilberedning og produksjon

Å foredle råvarene på en god måte er viktig både for å framheve smaken, øke holdbarheten og jobbe på en bærekraftig god måte. Best mulig tilberedning og produksjon i alle ledd er viktig for god økonomi i bedriften du skal jobbe i.

Fett og fettstoffer

Fettstoffer finnes i mange varianter. Margarin, olje og smør har forskjellige bruksområder og forskjellig næringsinnhold.

Læringsressurser

Fett og fettstoffer