Hopp til innhold

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Råvarer, tilberedning og produksjon

Å foredle råvarene på en god måte er viktig både for å framheve smaken, øke holdbarheten og jobbe på en bærekraftig god måte. Best mulig tilberedning og produksjon i alle ledd er viktig for god økonomi i bedriften du skal jobbe i.

Maskiner, utstyr og håndverksferdigheter

I arbeidet ditt som fagarbeider innenfor restaurant- og matfag skal du lære å bruke ulike redskap. Dette er nødvendig for å kunne gjøre jobben på en tilfredsstillende måte.

Læringsressurser

Maskiner, utstyr og håndverksferdigheter