Hopp til innhold

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Råvarer, tilberedning og produksjon

Å foredle råvarene på en god måte er viktig både for å framheve smaken, øke holdbarheten og jobbe på en bærekraftig god måte. Best mulig tilberedning og produksjon i alle ledd er viktig for god økonomi i bedriften du skal jobbe i.

Fisk

Fisk har alltid vært en viktig matvare i Norge, spesielt langs kysten. Vi har både villfisk og oppdrettsfisk, og Norge er nå et av de landene som eksporterer mest oppdrettsfisk.

Tilberedning av fisk

For å kunne lage nydelige retter av fisk, både til hverdags og til fest, er det viktig med riktig tilberedning. Både tilberedningsteknikk og riktig temperatur er avgjørende.

Læringsressurser

Tilberedning av fisk