Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi

Kulturforståelse og interkulturell kompetanse

Hva er kultur, og er kulturen statisk eller alltid i endring? Her skal du lære om ulike begreper knyttet til kultur, som kulturfenomener, kulturelt mangfold, interkulturell kompetanse og urfolk.

Kultur og kulturfenomener

Hva ligger i begrepet kultur? Vi skal se at det finnes flere definisjoner på begrepet. Når vi har tatt for oss disse definisjonene, skal vi sammenlikne forskjellige kulturfenomener innad i og mellom kulturer.

Læringsressurser

Kultur og kulturfenomener

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter