Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi

Kulturforståelse og interkulturell kompetanse

Hva er kultur, og er kulturen statisk eller alltid i endring? Her skal du lære om ulike begreper knyttet til kultur, som kulturfenomener, kulturelt mangfold, interkulturell kompetanse og urfolk.

Urfolk

Mange urfolk står mellom det tradisjonelle og moderne, og mange urfolksgrupper føler press fra storsamfunnet. Her skal du utforske og analysere mangfold og variasjoner i urfolks kulturer og samfunnsliv.

Læringsressurser

Urfolk

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter