Hopp til innhold

Oppgave

Arbeid i Japan og Norge

Gjennom spørsmålene i denne oppgaven skal du reflektere over og utforske mer om likheter og forskjeller mellom arbeidslivet i Japan og Norge.

En stor mengde japanere på vei til jobb. Alle er pent kledd og har munnbind på. Foto.

Japanske kontorarbeidere på vei til jobb

Oppgave

  1. 31 år gamle Miwa Sado er en av dem som har hatt et dødsfall kategorisert som "karoshi". Hun hadde jobbet 159 timer overtid på én måned, og kun hatt to dager fri. Undersøk hvor mange timer en standard arbeidsmåned er for en nordmann, og hvor mange timer vi jobber i snitt i overtid, f.eks. gjennom denne artikkelen om overtid fra SSB.

  2. Reflekter over hvordan forventningene til tid brukt på jobb og med kollegaer er ulike i Japan og Norge.

  3. Hvordan skiller kjønnsrollene i arbeidsmarkedet i Norge og Japan seg fra hverandre?

  4. Japan har en av de mest sjenerøse permisjonsordningene i verden. Likevel tar kun 6 prosent av japanske menn ut permisjon fra jobb når de får barn. I 2020 skapte miljøvernministeren i Japan Shinjiro Koizumi stor oppstandelse da han valgte å ta ut pappapermisjon, og han tok bare to uker fri. Ut fra det du har lest om japansk kultur hittil, hvorfor var dette en såpass kontroversiell handling av miljøvernministeren?

Sist faglig oppdatert 23.06.2021
Skrevet av Julie Spro

Læringsressurser

Kultur og kulturfenomener

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter