Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi

Kulturforståelse og interkulturell kompetanse

Hva er kultur, og er kulturen statisk eller alltid i endring? Her skal du lære om ulike begreper knyttet til kultur, som kulturfenomener, kulturelt mangfold, interkulturell kompetanse og urfolk.

Kultur i endring og kulturelt mangfold

Noen elementer ved kulturer er stabile, men i hovedsak kan vi si at kulturer er i stadig endring. I sammenheng med dette ser vi på at stadig flere kulturer nå er preget av kulturelt mangfold, og på hvilke muligheter og utfordringer dette gir.

Læringsressurser

Kultur i endring og kulturelt mangfold

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter