Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi

Kulturforståelse og interkulturell kompetanse

Hva er kultur, og er kulturen statisk eller alltid i endring? Her skal du lære om ulike begreper knyttet til kultur, som kulturfenomener, kulturelt mangfold, interkulturell kompetanse og urfolk.

Interkulturell kompetanse

Hva betyr egentlig interkulturell kompetanse? Det å ha kompetanse på tvers av kulturer og forstå andre kulturer kan ha betydning for aktiv deltakelse i et demokratisk og mangfoldig samfunn.

Læringsressurser

Interkulturell kompetanse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter