Hopp til innhold

Naturfag (SF)

Klima og miljø

Klima og miljø handler om vår tids største utfordringer. Klimaendringer forandrer livsbetingelsene på jorda. Ressurser forbrukes og naturen forringes av blant annet utbygging, miljøgifter, reiseliv og fremmede arter. Kan vi finne bærekraftige løsninger?

Økologi

Økologi handler om hvordan naturen er bygd opp, og om samspillet mellom organismer og miljøet de lever i. For å ta vare på naturen og forvalte naturressursene på en god måte må vi forstå hvordan endringer i klima påvirker samspillet, og finne bærekraftige løsninger.

Læringsressurser

Økologi

Du er her