Hopp til innhold

Naturfag (SF)

Klima og miljø

Klima og miljø handler om vår tids største utfordringer. Klimaendringer forandrer livsbetingelsene på jorda. Ressurser forbrukes og naturen forringes av blant annet utbygging, miljøgifter, reiseliv og fremmede arter. Kan vi finne bærekraftige løsninger?

Miljøgifter

Miljøgifter er stoffer som kan samles opp i næringskjedene og ha en giftvirkning. Med kunnskap om miljøgifter kan du ta forholdsregler og unngå miljøgiftene i størst mulig grad.

Læringsressurser

Miljøgifter

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell