Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Øvingsoppgaver om økologi

Oppgaver om økosystem, næringskjeder, næringsnett og kretsløp.
Tegning, plansje med oversikt over arter i havet.
Åpne bilde i et nytt vindu

Økosystem – næringskjeder – næringsnett – kretsløp

 1. Hva er et økosystem?
 2. Hvilke deler finner vi alltid i et økosystem?
 3. Hvilke biotiske faktorer (levende deler) finner vi i økosystemene?
 4. Nevn fem abiotiske faktorer (ikke levende deler) som påvirker livet i et myrtjern.
 5. Prøv å finne fire abiotiske faktorer som kan påvirke hvilke planter som kan leve i torvlaget på ei myr.
 6. Planter kalles produsenter og dyr kalles konsumenter. Hvorfor?
 7. Hva menes med den økologiske nisje til en art?
 8. Forklar hva som menes med en næringskjede.

 9. Ta utgangspunkt i figuren under. La oss tenke oss at noen av organismene i næringsnettet forsvinner. Hva vil det bety for hele systemet?

 1. Hva tror du ville skje hvis spekkhoggeren ble utryddet?
 2. Hva ville skje hvis fiskebestanden ble overbeskattet (gjennom fiske), slik at fisk ikke lenger var en del av næringsnettet?
 3. Hva ville skje hvis algene forsvant?
 4. Hvilket scenario ville berøre flest organismer?

Næringsnett med arter fra Antarktis. Nederst er planteplankton som spises av vågehval og krill. Krill blir spist av vågehval, torsk og pingvin. Torsk blir spist av spekkhogger, sel og pingvin. Sel blir spist av spekkhogger. Pingvin blir spist av spekkhogger. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. Vi sier at stoffene går i et lukket kretsløp mens energien går i et åpent kretsløp. Hva er forskjellen?
CC BY-NC-SASkrevet av Einar Berg og Svein Gunnar Råen. Rettighetshaver: NKI Forlaget
Sist faglig oppdatert 15.05.2018

Læringsressurser

Økologi