Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummerende oppgaver – klimaendringer og mangfold

Disse oppgavene tar for seg hovedpunktene i emnet «Klimaendringer og mangfold».

Oppgave 1. Konsekvenser av klimaendringer

Oppgave 2. Naturlig utvalg

Oppgave 3. Finn forklaringer på ordene

Oppgave 4. Eksempler på evolusjon

Oppgave 5. Lag sammendrag

Oppgave 6. Flervalgsoppgaver om tilpassing

Oppgave 7. Øvingsoppgaver

 1. Hvorfor døde dinosaurene ut for omtrent 65 millioner år siden?
 2. Gi eksempler på mulige effekter klimaendringer kan ha i Norge.
 3. Hva kan arter gjøre for å tilpasse seg klimaendringer?
 4. Hvorfor vil noen arter ha problemer med å kunne flytte til andre områder for å unngå klimaendringer? Gi eksempler.
 5. Hva er fenotype?
 6. Hva er genotype?
 7. Hva er forskjellen på fenotypiske og genotypiske endringer?
 8. Hvilke faktorer påvirker fenotypen til et individ?
 9. Gi eksempler på hvordan arter tilpasser seg miljøet de lever i, uten at det skjer en endring i genmaterialet til arten.
 10. Hvordan kan det være en fordel å ha stort genetisk mangfold når en art må tilpasse seg klimaendringer?
 11. Hva menes med evolusjon?
 12. Fenotypiske endringer kan gi opphav til evolusjon. Forklar hvordan dette kan foregå.
 13. Hvordan kan endringer i atferd hos en art skape problemer for andre arter? Forklar og gi eksempler.
 14. Hvilke mekanismer kan gi opphav til evolusjon?
 15. Bruk figuren under til å forklare naturlig utvalg.
 16. Gi eksempler på arter som har gjennomgått evolusjon på relativt kort tid.
 17. Per i dag er ikke klimaendringer den største trusselen mot det biologiske mangfoldet. Hvorfor er det likevel så stor oppmerksomhet rettet mot effekten av klimaendringer?
CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 28.08.2020

Læringsressurser

Økologi