Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Vurder miljøtilstanden i vann og vassdrag

Bruk målinger fra et interaktivt kart, og vurder miljøtilstanden i vann og vassdrag som ligger i ditt nærområde eller i andre deler av landet.

I kartet over finner du målinger av biotiske og abiotiske faktorer for vann og vassdrag i hele Norge.

Oppgaver

 1. Klikk på de blå sirklene eller blå linjene ved de lokalitetene du vil undersøke nærmere, for å finne de målingene som er gjort. Legg merke til at det er gjort ulike typer målinger på lokalitetene. Dere må regne med å lete litt for å finne lokaliteter som kan sammenlignes. Målingene kan eksporteres til regneark.
 2. Bruk vannkvalitetstabellen hos Miljolare.no til å vurdere om innsjøen er påvirket av for eksempel overgjødsling, sur nedbør eller miljøgifter.

  For å vurdere forekomsten av miljøgifter kan dere bruke grenseverdiene i tabell 3.1 og 3.3 i Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota fra Miljødirektoratet.

 3. Velg ut noen innsjøer som du sammenligner noen selvvalgte parametre for.

  Velg for eksempel innsjøer som

  • ligger i samme kommune
  • ligger i ulike deler av landet (ulike økoregioner)
  • tilhører ulike klimaregioner (høyde over havet)
  • har ulik størrelse
  • har ulik dybde
  • ligger nær tettbebyggelse, industri eller annet
 4. Lag en oversikt som gjør det lett å sammenligne tilstanden i ulike innsjøer. Dere kan for eksempel lage grafiske framstillinger som viser måleverdier over tid på samme lokalitet, eller som sammenligner ulike lokaliteter. Finn ut hvordan de ulike parametrene kan påvirke plante- og dyrelivet i vannet.
 5. Presenter det dere finner ut, for hverandre eller for andre på skolen. Dere kan for eksempel lage en utstilling med plakater eller sette sammen en digital presentasjon med det dere har funnet ut.

Relatert innhold

Kilder

Miljødirektoratet. (2018, 1. juni). Klassifisering av miljøtilstand i vann. Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem for kystvann, grunnvann, innsjøer og elver. Hentet fra https://www.vannportalen.no/link/968aa34a52954269833858d861fecf00.aspx

Miljødirektoratet. (2020, 30. oktober). Grenseverdier for klassifisering
av vann, sediment og biota – revidert 30.10.2020
. Hentet fra https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m608/m608.pdf

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 22.04.2020

Læringsressurser

Økologi