Hopp til innhold

Fagstoff

Klimaendringer påvirker mangfoldet

Klimaendringer endrer økosystemene og påvirker livsbetingelsene til små og store organismer på jorda. Arter må enten flytte, tilpasse seg endringene eller risikere å dø ut.

Klimaendringer tok knekken på dinosaurene

I løpet av de 3,5 milliarder årene jorda har eksistert, har klimaet endret seg mange ganger, men endringene har vanligvis vært langsomme.

Da dinosaurene levde på jorda for 65 millioner å siden, endret klimaet seg veldig raskt på kort tid. En enorm meteoritt slo ned på jorda, og en gigantisk støvsky ble virvlet opp. Støvskyen skygget for sola og førte til en rask nedkjøling av klimaet. Dinosaurene rakk ikke å tilpasse seg til denne miljøendringen, og de aller fleste døde ut.

Dinosaurhodeskalle med en døende dinosaur og en voldsom røyksky i bakgrunnen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Konsekvenser av klimaendringer

I dag er ikke klimaendringene like raske som på dinosaurenes tid, men de skjer likevel mye raskere nå enn det vi noen gang har målt.

I Norge vil klimaendringer gi høyere temperaturer, mer nedbør og surere hav. Dette får konsekvenser, for planter og dyr stiller bestemte krav til områdene de lever i. Hvor store konsekvensene blir, avhenger av hvor store klimaendringene blir, og i hvilken grad artene klarer å tilpasse seg.

Viktige effekter av klimaendringer på naturen i Norge kan være

 • tidligere blomstring
 • at trær kan vokse høyere til fjells
 • at trekkfuglene kommer tidligere
 • at spredningen av fremmede arter øker
 • at dyreplankton, fisk og sjøfugl flytter seg nordover
 • at planteplankton blomstrer opp tidligere om våren
 • at økosystemer som er tilpasset snø eller treløs tundra, blir færre og mindre
 • at havforsuring kan påvirke viktige planktonarter og skalldyr negativt

Arter må tilpasse seg

Arter som blir negativt påvirket av klimaendringer, kan

 • flytte til et annet område
 • tilpasse seg til de nye omgivelsene

  • endre utseende og adferd (fenotypisk plastisitet)
  • gjennomgå evolusjon (arvelige endringer i genmaterialet)

Flytte til et annet leveområde

Hvis en art ikke har mulighet til å tilpasse seg til endringene i omgivelsene, kan løsningen være å flytte på seg. Det er store forskjeller på hvor langt ulike typer dyr og planter er i stand til å forflytte seg. Spørsmålet er om artene forflytter seg raskt nok.

Oversikt som viser at en del planter og dyr vil ha problemer med å forflytte seg langt nok dersom utslippene i naturen er middels eller høye i 2050. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Nedbygging av natur gjør det vanskeligere for mange arter å flytte på seg, og det blir færre steder å flytte til. Oppdeling av leveområder gir flere små områder, og disse gir ikke livsgrunnlag for like store populasjoner som et større område gjør. Det genetiske mangfoldet vil være mindre i små leveområder enn i store. Det gjør populasjonene mindre tilpassingsdyktige og mer sårbare.

Oversikt som viser hvordan hjort forflytter seg mellom egnede områder og bebyggelse. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Arter som lever i høyfjellet, kan bevege seg oppover i høyden for å finne nye områder, men det vil være begrenset hvor høyt det er mulig å etablere seg.

Fremmede arter gir økt konkurranse

Et varmere klima gjør at arter kan etablere seg i områder som de tidligere ikke var tilpasset til å leve i.

Når nye arter etablerer seg, blir det hardere konkurranse om ressursene i disse områdene. Arter som befinner seg her i utgangspunktet, må enten tilpasse seg den nye situasjonen eller flytte til et annet område.

Fjellrev på høyfjellet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 26.05.2020

Læringsressurser

Økologi