Hopp til innhold

Fagstoff

Formering hos frøplanter

Frøplantene er de plantene som best har tilpasset seg livet på land. De formerer og sprer seg med pollen og frø. Dette har gjort den kjønnede formeringen uavhengig av vann.
Nærbilde av gule pollenknapper på rød amaryllis. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Generasjonsveksling hos frøplanter

Frøplantene sprer seg med frø, og ikke med sporer, men i likhet med andre landplanter danner de likevel sporer. Det vi ser og tenker på som en frøplante, er sporeplanten. De haploide sporene er innkapslet i sporeplanten, der de vokser til mikroskopiske kjønnsplanter. Kjønnsplantene er altså ikke frittlevende som hos moser og karsporeplanter, men sitter som strukturer på selve sporeplanten.

Den hunnlige kjønnsplanten, kimsekken, utvikles inne i frøemnet. Den hannlige kjønnsplanten, pollenslangen, utvikles i pollenkornet som dannes inne i pollenknappene. Utviklingen av kjønnsplantene skjer rett før befruktning og videre frødannelse.

Utsnitt av plante som viser et tverrsnitt av blomsten med karakteristiske vev og organer, blant annet fruktemne, pollenknapp, pollenbærer og ulike bladstrukturer. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Befruktning hos frøplanter skjer uten vann

Ved pollinering overføres pollenkorn til arret hos de og direkte til frøemnet hos de . Pollenslangen overfører sædcellen til eggcellen og sørger for befruktning. Befruktningen hos frøplantene er dermed gjort uavhengig av vann.

Den hannlige kjønnsplanten ligger beskyttet inne i pollenkornet, som kan spres på ulike måter. Den hunnlige kjønnsplanten er godt beskyttet inne i kimsekken, og det resulterende plantefosteret er dermed også omgitt av vev. Frøet består av foster og opplagsnæring omgitt av et frøskall. Opplagsnæringen kalles endosperm og er næring for fosteret fram til planten er i stand til å produsere energi på egen hånd gjennom fotosyntesen.

Ulike deler av en frøplante koblet sammen med piler organisert i en sirkel. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Nakenfrøede planter danner frø uten frukt

Frø og frøvinger fra gran. Foto.

De nakenfrøede plantene har et åpent ("nakent") og ubeskyttet frøemne. De danner ikke blomster slik de dekkfrøede plantene gjør. Den tilsvarende strukturen hos de nakenfrøede plantene kalles kongler. Hannkonglene produserer pollen, mens hunnkonglene har anlegg for å utvikle frø. Pollen overføres ved hjelp av vind. De ferdig utviklede frøene har en frøvinge som gjør at frøene lett kan spres med vinden.

Den største gruppa av nakenfrøede planter er bartrærne med , furu, einer, lerk og barlind.

Til venstre ser vi frøemnet i en nakenfrøet plante. Det er omgitt av ei frøhinne. Til høyre ser vi frøemnet i en dekkfrøet plante. Det er omgitt av en fruktknute, som igjen inngår i et fruktemne. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dekkfrøede planter har dobbel befruktning

Frøemnet hos de dekkfrøede plantene er omgitt av beskyttende vev som utvikler seg til en frukt når frøemnet modnes. Dette bidrar til økt beskyttelse og større muligheter for spredningstilpasninger.

Dobbel befruktning

De dekkfrøede blomsterplantene har utviklet en spesiell form for befruktning som kalles dobbel befruktning. Pollenslangen overfører to sædceller til kimsekken. Den ene befrukter eggcellen og danner en diploid (2n) zygote, mens den andre smelter sammen med den diploide (2n) sentralkjernen og danner triploid (3n) opplagsnæring. Opplagsnæringen er "nistepakken" til det voksende plantefosteret. Planten bruker dermed energi på å lage opplagsnæring bare når det finnes et foster som har bruk for det.

Pollenkorn fester seg til arret på en fruktknute, vokser ned i griffelen og befrukter eggcelle og sentralkjerne. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Frøplanter kan også formere seg ukjønnet

Markjordbærplante med utløpere. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mange frøplanter kan også formere seg ukjønnet. Noen arter formerer seg bare på denne måten, mens andre kan veksle mellom kjønnet og ukjønnet formering etter behov. Frøplanter formerer seg ukjønnet ved hjelp av blant annet utløpere og yngleknopper.

Noen planter kan også sette frø uten at det har skjedd noen befruktning av frøemnet. Det gjelder for eksempel løvetann. For at frøet skal utvikle seg, kan det likevel være nødvendig at sentralkjernen kommer i kontakt med en sædcelle, slik at det blir dannet opplagsnæring.

CC BY-SASkrevet av Hanne Hegre og Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 16.03.2022

Læringsressurser

Formering hos planter