Hopp til innhold

Fagstoff

Tilpasninger til pollinering

Frøplanter formerer seg uavhengig av vann. Dette har gitt mange muligheter for spredning av pollen, med tilpasninger til pollinering ved hjelp av både vind, insekter og andre dyr. Frøplantenes suksess og mangfold henger særlig sammen med disse tilpasningene.
Blomsterstander hos gress med sky av pollen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Pollinering og befruktning

Pollinering er overføring av pollen fra pollenknapp til arr hos de dekkfrøede plantene, eller direkte til frøemnet hos de nakenfrøede plantene. Befruktning skjer først dersom pollenet spirer. En pollenslange med sædceller vokser ut fra et pollenkorn og ned gjennom griffelen. Slik kan en sædcelle overføres til eggcellen inne i frøemnet.

Selvpollinering og krysspollinering

Pollenoverføring fra pollenknapp til arr innen samme blomst kalles selvpollinering. Pollenoverføring mellom blomster fra ulike planter av samme art kalles krysspollinering. Selvpollinering er bedre enn ingen pollinering, men kan føre til og redusert genetisk variasjon.

Blå, klokkeformet blomst. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

For å unngå selvpollinering har mange planter derfor utviklet ulike tilpasninger:

  • Enkjønnede blomster. Blomstene er enten hann- eller hunnkjønn, men de kan sitte på samme plante.
  • Ulik modningstid. Pollenknapper og arr kan modnes til ulik tid.
  • Adskilt plassering. Pollenknapper og arr er plassert slik at de ikke kommer så lett i kontakt med hverandre.
  • Selvsterilitet. Pollenet er kjemisk hemmet, slik at det ikke spirer.

Vindpollinering

Rakler av osp. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vindpollinerte planter har ofte klebrige arr. Blomstene deres er gjerne små, lite iøynefallende og samlet i åpne blomsterstander som beveger seg lett i vinden. Blomstene har ikke nektar eller lukt, og de produserer store mengder pollen. Trær med (bjørk, hassel, or, osp), bartrær, gress og gresslignende vekster samt i nesle-, melde- og syrefamilien er vindpollinerte.

Tenk gjennom

Hvorfor har ikke vindpollinerte blomster nektar eller lukt?

Dyrepollinering

Kolibri som drikker nektar fra blomst. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fugler, flaggermus og andre små pattedyr kan pollinere planter, men insektene er i en klasse for seg. Planter og pollinatorer har gjensidig tilpasset seg hverandre. Denne er ansvarlig for mye av blomstervariasjonen vi kan glede oss over. Plantene reklamerer med lukt eller farge. Deretter belønner de pollinatorene med næring i form av nektar og pollen – eller ly i områder der klimaet kan være tøft.

Tenk gjennom

Hvordan kan gjensidig tilpasning mellom pollinator og plante bidra til stort mangfold av blomsterplanter?

Planten Brighamia insignis. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Spesialisering mellom blomst og pollinator

Noen blomster er spesialtilpasset én bestemt type pollinator, mens andre tiltrekker seg ulike typer pollinatorer som biller, veps og fluer. Bier, humler og sommerfugler er mer spesifikke, og pollinering ved hjelp av disse resulterer derfor oftere i vellykket befruktning.

Planter som er avhengige av en bestemt pollinator for å formere seg, er sårbare. Dersom pollinatoren forsvinner, vil også planten stå i fare for å dø ut.

Det seksuelle bedraget hos orkidéer

Mange orkidéer har utviklet metoder for å tiltrekke seg pollinatorer. I denne animasjonsfilmen får du et innblikk i noen av de mest utspekulerte av dem.

Svart blomst som minner om et insekt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forførende feller

Noen ganger blir insekter lokket til en blomst som faktisk ikke har noen belønning å tilby.

Flueblom imiterer hunnene hos gravveps og skiller ut luktstoffer som tiltrekker seg hannene. Hunnene klekkes noen uker senere enn hannene, og flueblomen blomstrer akkurat i denne perioden. Hannene forsøker å pare seg med blomsten, men de oppnår bare å ta med seg pollen til neste blomst de prøver seg på.

Marisko. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Blomstene hos noen arter er omdannet til feller. Det gjelder for eksempel marisko. Insekter som havner i fellen, kommer ikke ut samme vei og må ofte presse seg forbi arret i blomsten. På denne måten avsetter de pollen fra besøk hos andre planter.

Tilpasninger til pollinering

  • Hos frøplanter skjer befruktningen uavhengig av vann.

  • Pollenoverføring fra pollenknapp til arr innen samme blomst kalles selvpollinering. Dette er uheldig med tanke på genetisk variasjon.

  • Vindpollinerte planter har klebrige arr samt små og lite iøynefallende blomster.

  • Planter som pollineres av insekter og andre dyr, har ofte utviklet gjensidige tilpasninger over tid.

CC BY-SASkrevet av Hanne Hegre og Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 18.03.2022

Læringsressurser

Formering hos planter