Hopp til innhold

Forelesning og presentasjon

Formering hos planter – e-forelesning

Et viktig kjennetegn ved alt liv er evnen til å formere seg, altså lage avkom som fører genene videre. Her kan du se eksempler på formering hos planter.

Sist faglig oppdatert 02.06.2021
Skrevet av Hanne Hegre

Læringsressurser

Formering hos planter

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter