Hopp til innhold

Oppslagsverk og ordliste

Oversikt over formering hos planter

Denne tabellen gir oversikt over likheter og forskjeller i formeringen hos alger, moser, karsporeplanter og frøplanter.

Ulike typer planter i en tabell som viser ulike typer formering. Tabell.
Sist faglig oppdatert 16.03.2022
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Formering hos planter

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter