Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Utforsk kjønnsorganene til en plante

Blomsten hos en plante virker som en reklameplakat for pollinatorer. Den er selve kjønnsorganet til planten, og det er her befruktningen foregår. I denne disseksjonen skal du finne fram til ulike strukturer i en dekkfrøet plante og lage hypoteser for hvilke funksjoner disse strukturene har.
En humle midt i en blomst. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bakgrunn

Et godt eksempel på samarbeid i naturen er samarbeidet mellom blomster og pollinatorer. Blomster produserer nektar, og dette er næring for pollinatorene. Pollinatorer flyr fra blomst til blomst med pollen, og bidrar til kjønnet formering av blomsterplanter.

Oppgave

I denne oppgaven skal du undre deg, forske og lage hypoteser samtidig som du blir kjent med plantenes kjønnsorgan. Basert på det du finner ut underveis, skal du til slutt lage din egen modell.

Du kan lese mer om modeller her: modeller (NDLA).

Utstyr

  • dekkfrøete planter, for eksempel lilje, tulipan, skogstorkenebb

  • skalpell

  • skrivesaker

  • mobilkamera

Framgangsmåte

  1. Skjær langs blomsten du skal undersøke, for å se nærmere på de indre strukturene. Avgjør hva som er den beste linjen for å skjære.

  2. Tegn en skisse av planten med alle strukturer du ser.

  3. Bruk beskrivelsene under til å sette navn på de ulike strukturene du har tegnet, og forsøk å lage hypoteser til hvilken funksjon du tror de ulike strukturene i dette kjønnsorganet har.

Filer

Sammenlign modellen du har laget, med vår modell

Sammenlign modellen du har laget av den dekkfrøete planten, med vår modell.

Modell av dekkfrøet plante
Tverrsnitt av dekkfrøet blomst. Illustrasjon
Åpne bilde i et nytt vindu
  • Hva er likhetene og forskjellene mellom de to modellene?

  • Finn ut hvilken funksjon de ulike strukturene i kjønnsorganet har. Stemmer dette med hypotesene dine?

CC BY-SASkrevet av Guro Øistensen Jørgensen og Elida Arstad Skøien .
Sist faglig oppdatert 21.05.2021

Læringsressurser

Formering hos planter