Hopp til innhold

Fagstoff

Tilpasninger til frøspredning

Et frø bærer med seg et nytt liv. Siden planter oftest er fastsittende, er frøet plantens mulighet til å etablere seg et nytt sted. Frø kan spres med vind, vann og dyr – og til og med skytes ut fra planten!
Lufta er fylt av hvite, fjæraktige plantedeler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvorfor er det lurt å spre frøene?

Frøplantene har utviklet mange ulike strategier for å lage frø, og de investerer mye energi i det. Men jobben er ikke over før frøet har forlatt morplanten og kommet seg langt unna. At avkommet vokser opp langt borte fra morplanten, hindrer konkurranse om lys, vann og næring mellom nære slektninger. Derfor er det ikke så overraskende at mange frøplanter bruker en god del energi på å få spredt seg!

Lønnefrø. To og to frø med vinger henger sammen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Spredningsenheter hos dekkfrøede planter

De e har mange ulike frukttyper. Noen frukter spres sammen med frøet (nøtter og bær), mens andre frukter åpner seg på planten og slipper frøene ut (ulike tørre kapselfrukter). Spredningsenheten kan altså være bare frøet eller frukten og frøet sammen. I andre tilfeller er det en del av en frukt som spres, som hos lønn.

Tabell som viser ulike typer frukter. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vindspredning

Mange planter har små og lette frø tilpasset vindspredning. Noen er utstyrt med vinger som kan være fylt med luft. Mange trær, inkludert bartrær som gran og furu, har vindspredte frø. Løvetann er et annet velkjent eksempel.

Dyrespredning

Mange frø ligger i kjøttfulle og spiselige frukter som tiltrekker seg dyr, ofte fugler. Frøene går uskadet gjennom fugletarmen og kan spres over nokså lange avstander. I andre tilfeller spres frø utenpå dyr ved at fruktene har kroker eller pigger som fester seg i pelsen og henger med som "blindpassasjerer".

Sidensvans til venstre. Storborre til høyre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vannspredning

Blomst hos gul nøkkerose. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vannplanter har ofte frø eller frukter som spres med vann. Gul nøkkerose har båtformede frukter, mens frøene hos hvit nøkkerose er omgitt av luftfylt vev. Dette er to ulike tilpasninger for å kunne å flyte på vannet.

Kokospalmen vokser nær havet i tropiske strøk, og de tunge fruktene spres med havstrømmer. Kokosnøtta har et ytre vanntett lag etterfulgt av et luftfylt lag utenpå frøet. Den kan tåle lange opphold i vann. Kokosnøtta spres over lange avstander og skal ha fulgt med havstrømmer helt til strender i Norge!

Eksplosiv spredning

De mest imponerende plantene sørger for spredning helt selv! Slike frukter bygger opp en spenning når væsken inne i cellene presser mot celleveggen, eller når fruktene tørker ut. Til slutt vil trykket utløses ved berøring eller fordi spenningen har nådd en øvre grense. Frøene kan slenges flere meter av gårde ved at frukten eksploderer som hos springfrø, eller ved at deler av fruktbladene raskt krøller seg tilbake som hos storkenebb.

Kjempespringfrø

Hos kjempespringfrø (Impatiens glandulifera) eksploderer blomstene, og frøene blir slynget flere meter unna morplanten. Hver plante hos denne fremmede arten kan produsere 4000 frø, og den har lett for å spre seg.

CC BY-SASkrevet av Hanne Hegre og Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 29.08.2023

Læringsressurser

Formering hos planter