Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummeringsoppgaver – formering hos planter

Her finner du varierte oppgaver om formering hos planter. Oppgavene gir deg god trening i nye begreper og en fin oversikt over emnet.

Oppgave 1. Memory

Lag par ved å finne det bildet og ordet som hører sammen.

Oppgave 2. Ukjønnet formering

Oppgave 3. Prinsipper for generasjonsveksling

  1. Figuren ovenfor viser prinsipper for generasjonsveksling hos planter. Dra og slipp begrepene til rett plass i figuren.

  2. Hvilke to sentrale begivenheter markerer overgangen mellom spore- og kjønnsplantegenerasjonen hos planter?

  3. Gametene (kjønnscellene) hos plantene dannes ved mitose. Hvordan dannes kjønnsceller hos mennesket og de fleste dyr som ikke har generasjonsveksling?

Oppgave 4. Et liv på land

  1. Hvor lages zygoten hos de fleste alger, og hvor dannes zygoten hos landplantene? Hva er et embryo?

  2. Kjønnsplanten (gametofytten) og frøplanten (sporofytten) hos algen havsalat ser like ut. Hva er forskjellen på de to fasene?

  3. Hva slags utfordringer møtte plantene da de inntok landjorda?

To celleliknende strukturer med hale forlater et grønt blad og vokser opp til å bli to nye, grønne blader. De grønne bladene produserer hver sin nye celle. Cellene smelter sammen og danner ei enkelt celle som blir til et grønt blad. Disse prosessene danner en sirkel, slik at vi ender opp på det bladet der vi startet, men i en ny generasjon. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 5. Formering hos planter

Finn rett alternativ.

Oppgave 6. Generasjonsveksling

Hvilke strukturer er haploide i generasjonsveksling hos planter, og hvilke er diploide? Flytt alternativene til riktig boks.

Oppgave 7. Generasjonsveksling hos moser

  1. Dra og slipp orda til rett sted i mosens livssyklus.

  2. Forklar livssyklusen til moser for en medelev ved å bruke det du fant ut.

Oppgave 8. Befruktning hos frøplanter

Oppgave 9. Begreper om pollinering

Forsøk å skille begrepene fra hverandre og dra dem til rett plass i teksten.

Oppgave 10. Frøspredning

  1. Hvordan sprer de ulike frøene seg? Dra bildene til rett frøspredningsmetode.

  2. Studer bildene av de ulike frøene (og fruktene). Finn likheter mellom frø som spres med samme metode.

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 11.05.2022

Læringsressurser

Formering hos planter