Hopp til innhold

Oppgave

Oppsummeringsoppgaver – formering hos dyr

Her finner du varierte oppgaver om formering hos dyr. Oppgavene gir deg god trening i nye begreper og en fin oversikt over emnet.

Oppgave 1. Memory

Lag par ved å finne bildet og ordet som hører sammen.

Oppgave 2. Lag setninger

Lag setninger med hvert av ordene fra oppgave 1.

Utfordring: Forsøk å bruke flest mulig av ordene i samme setning.

Oppgave 3. Ukjønnet formering hos dyr

  1. Hva mener vi med ukjønnet formering?

  2. Hvilke dyr kan ha disse typene ukjønnet formering? Dra dyrene til riktig kategori.

  1. Forklar hva de fire typene ukjønnet formering går ut på.

  2. Nevn fordeler og ulemper ved ukjønnet formering.


Oppgave 4. Kjønnet eller ukjønnet formering

Dra og slipp ordene til den kategorien der de hører mest hjemme.

Oppgave 5. Lett blanding

Velg riktig svar.

Oppgave 6. Kjønnet eller ukjønnet?

Avgjør om det er kjønnet eller ukjønnet formering som passer best til de situasjonene som beskrives.

Oppgave 7. Fosterutvikling

Dra stikkord og dyr til riktig type fosterutvikling.

Tips! Hvis det er vanskelig å huske hva ordene betyr, kan du bruke ordlista som hjelp.

Betydning av stavelser
stavelsebetydning på norsk
ovoegg
vivilevende
pariføde

Oppgave 8. Kjønnet formering hos dyr – befruktning

  1. Dra ordene til riktig sted i figuren. Etterpå plasserer du riktig kromosomantall (n/2n) der de hører hjemme.

  1. Lag en tekst som forklarer figuren over.

  2. Bruk teksten til å forklare kjønnet formering hos dyr for en medelev.

Oppgave 9. Kjønnet formering hos dyr

Oppgave 10. Indre befruktning

  1. Hva mener vi med indre befruktning?

  2. Gi eksempler på dyregrupper som har indre befruktning.

  3. Hvilke fordeler og ulemper er det ved indre befruktning?

Sist faglig oppdatert 02.06.2022
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Formering hos dyr

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale